logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 


Missförstånd

Spreds Islam verkligen med svärdet?

Vad säger Islam om terrorism?

Är den Svarta Stenen en hednisk gud?

Är pilgrimsfärden en hednisk ritual?

”Den muslimske terroristen”: Myten
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010