logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Islam ett helt levnadssätt!

Kategori: Islam
Publiserad: 25-09-2007

Islam är en religion, men inte en religion såsom det uppfattas av dem som lever i västvärlden. Termen religion som vanligen förstås i västvärlden är någonting mellan den troende och Gud. Islam är emellanåt en religion som sammanfogar samtliga av livets perspektiv på både individuella och sociala plan.
Islam binder dina relationer med Gud, med dig själv, dina barn, din släkt, dina grannar, dina gäster, och med dina övriga medmänniskor. Islam fastställer dina plikter och rättigheter inom alla dessa relationer.

Islam fastställer ett system inom vilken dyrkan äger rum, samt mänskliga rättigheter, lagar för giftermål och skilsmässa, lagar för arvsrätt, moral och etikett, vad som får förtäras, hur man skall klä sig, och hur man inte skall klä sig, hur man tillber Gud, hur man styr en regering, lagar kring krig och fred, lagar kring ekonomi, lagar kring konsumerande och säljande - Islam är ett helt levnadssätt!

Islam tillämpas inte enbart i moskén, det tillämpas i det dagliga livet, en guide i livet i alla avseenden: socialt, ekonomiskt, och politiskt.

Islam är en hel konstitution. Islam för bort människan från förvirring, ty Islam är helt logiskt och förnuftigt. Gud är En. Gud är ensam och har inga söner. Gud är inte knuten till en treenighet. Gud tar inte ett liv för att bespara ett annat. Ingen mellanhand krävs mellan Gud och människan. Islam upprätthåller människans inre natur, och motsätter den inte. Det finns ingen prästerskapsklass i Islam; inte heller konceptet med celibat – Islam är ett helt levnadssätt!

   
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010