logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Vad säger Islam om Jesus?

Kategori: Profeterna
Publiserad: 27-08-2007

Muslimer respekterar och beundrar Jesus (Må Guds frid vara över honom), och väntar på hans återkomst. De anser honom vara en av de största av budbärarna som Gud har skickat till mänskligheten.
En muslim refererar aldrig till Jesus utan att sedan nämna orden “frid vare med honom.” Koranen bekräftar hans oskuldsfödsel i ett kapitel i Koranen med titeln ”Kapitlet Maria” (Jesus Mor), och Maria anses i Islam vara den renaste kvinnan i hela skapelsen. Koranen beskriver skapelsen av Jesus så här:
”[Minns] änglarnas ord till Maria: ‘Gud har utvalt dig och renat dig [och upphöjt] dig över alla världens kvinnor! Maria! Förrätta din andakt inför din Herre med ödmjukhet; fall ned på ditt ansikte [inför Honom] och böj ditt huvud tillsammans med dem som böjer sina huvuden [I bön].’ Detta hör till de [för dig], Muhammad" okända ting, som Vi [nu] uppenbarar för dig; du var inte med dem när de kastade lott om dem som skulle ha ansvar för Maria; och du var inte med dem när de tvistade [om detta] med varandra.”
[Koranen 3:42-7]

Jesus (Må Guds frid vara över honom) föddes mirakulöst genom samma makt som låg bakom skapelsen av Adam (Må Guds frid vara över honom) utan någon far.

”Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom, ’Var!’ Och han är.”
[Koranen: 3:59]

Under hans profetiska kallelse, fick och utförde han många mirakel. Koranen uppger att han sade (i betydelse):

”… [och Jesus sade,]’Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag skall andas på den och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel. Och jag skall bota de blinda och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv...’ ”
[Koranen: 3:49]
Andra mirakel som ägde rum var att han talade tidigt, redan i krubban, i försvar för sin moders kyskhet (då folk anklagade henne för otukt). Andra mirakel Gud gav honom var att han botade den blinde och den sjuke, återupplivade den döde, och framför allt budskapet han bar på. Dessa mirakel skänkte Gud honom i syfte att bevisa hans profetiska äkthet.
Enligt Koranen korsfästes han aldrig, men det såg så ut. Istället tog Gud upp honom till Himlen.  Varken Jesus eller Muhammed kom för att göra ändringar i den grundliga lärosatsen av tron på En Gud som tidigare Profeter fick uppenbarat till sig, utan snarare för att bekräfta och förnya den. I Koranen framgår Jesus ha sagt:

“Och [jag har kommit] för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förklara tillåtet något av det som var förbjudet för er. Och jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Frukta därför Gud och följ mig.”
[Koranen: 3:50]


 

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010