logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Jesu födelse – ett levande mirakel!

Kategori: Profeterna
Publiserad: 27-08-2007

Jesus familj var den av Imran – en familj vald av Gud.

”Gud valde Adam, Noak, Abrahams samt Imrans familj framför hela mänskligheten och [osynliga] väsen. Framavla avkomma den ene från den andre. Gud är den som Hör allt, Ser allt.”
[3:33.34]

När Marias mor - Imrans hustru blev gravid, avgav hon ett löfte:

”[Minns] när Imrans hustru sade, ’O min Herre! Jag har avlagt ett löfte till Dig om att det jag bär på skall tillägnas Din tjänst. Så godta detta från mig, Du är i sanning den som Hör allt och Vet allt.’”
[Koranen: 3: 35-36.]

Gud accepterade hennes bön och Maria föddes och togs om hand av Profeten Zakariah, liksom föreskrivet av Gud, den Storslagne.

”Så Gud godtog henne – ett belåtet godtagande. Han lät henne växa upp under goda förhållanden och satte henne under Zakariahs tillsyn. Varje gång han tillträdde nischen fann han henne försedd med föda. Han sade, ’O Maria! Var har du fått detta ifrån?’ Hon sade, ’[Det är] i sanning från Gud.’ Gud ger sannerligen uppehälle till vem Han än vill, utan att kräva någon summa för det.’”
[Koranen: 3:37.]

Gud valde henne framför alla kvinnor i hennes tid:

”Och minns när änglarna sade, ’O Maria! Gud har sannerligen valt dig och renat dig [från polyteism och förnekelse] och valt dig bland världens kvinnor.’”
[Koranen: 3:42.]

Änglarna kom senare med glada budskap om födseln av ett ”Ord” från Gud. Detta ord var ”Bli” och han blev; Jesus – Marias son.

”[Minns] när änglarna sade, ’O Maria! Sannerligen ger Gud dig glada budskap om ett Ord från Honom, hans namn skall vara Messias Jesus, son till Maria, högt ärad i detta liv och i det kommande och han skall vara bland dem som står Gud nära. Han kommer att tilltala människorna i krubban och som vuxen och han skall vara bland de rättfärdiga.’”
[Koranen: 3:45-46.]

Detta ”Ord” är inte Gud, utan ett ord yttrat av Gud; detta ord är: ”Bli!” [och han blev.] Jesus är alltså skapad på Guds befallning: ”Bli!”, vilket innebär att han inte utgör en del av Gud. Han – fjärran från sådant – avskiljer Sig inte med skapelsen, [då Han själv är Skaparen och befinner Sig i Sin Storhet och Makt utanför Sin skapelse.] 

Källa: Sincere advice to every Christian – Dr. Sâlih as-Sâlih.

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010