logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Exempel på några av Profeten Muhammeds uttalanden

Kategori: Muhammad
Publiserad: 27-08-2007

”De troende är med kärlek, nåd och vördnad mellan varandra som en enda kropp – om en del av den är sjuk, blir resten av kroppen sjuk.”

”De mest fullkomliga bland de troende, är de med hög moral och etik. Och de bästa bland dessa är de som behandlar sina fruar bäst. ”

”Ingen bland er tror [med hela sitt hjärta] förrän han älskar för sin bror/syster det han älskar för sig själv. ”

”[För den som är] nådig kommer Den mest Nåderike visa nåd. Var nådig [och mjuk] med jordens folk, och Gud kommer i gengäld vara nådig gentemot er.”

”Att le i din brors/systers ansikte är välgörenhet.”

”Den som än tror på Gud och den Sista Dagen bör vara vänlig mot sina grannar.”

”Gud dömer inte [människan] efter deras utseenden eller rikedomar, utan Han dömer de efter deras hjärtan och handlingar.”

”Betala den anställde sin lön innan hans svett torkar.”

”En man gick på en stig och började efterhand känna sig törstig. Då han kom fram till en brunn, tog han sig ned och drack sig mätt och tog sig tillbaka upp. Där stod en hund framför honom med utsträckt tunga som för att släcka sin törst förgäves försökte slurpa i sig lera. Mannen sade då för sig själv, ’Denna hund upplever samma törst som jag upplevde.’ Varvid han återvände ned i brunnen, fyllde sin sko med vatten och lät sedan hunden dricka ur den. Med denna handling tackade och förlät Gud honom [för hans synder]. Profeten tillfrågades, ’Oh Guds sändebud! Belönas vi för vänligt bemötande av djur?’ Och han svarade, ’belöning föreligger för vänligt bemötande av samtliga levande djur eller människor.’”

Källa: A brief illustrated guide to understand Islam

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010