logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Vem var Profeten Muhammed?

Kategori: Muhammad
Publiserad: 27-08-2007

Muhammed föddes i Mecka år 570 e.kr.  Eftersom hans far avled innan han föddes och kort därefter även hans mor, uppfostrades han av sin farbror som kom från den mycket respekterade stammen Quraysh.  Han uppfostrades som analfabet, som varken kunde läsa eller skriva, och förblev så till den dag han avled. 

Innan han delegerades som profet var hans folk mycket okunniga inom vetenskap, och de flesta av de var analfabeter.  När han växte upp, började han bli känd omkring sig för att vara ärlig, hederlig, tillförlitlig, givmild, och uppriktig.  Han var i själva verket så pålitlig att folk gav honom smeknamnet den pålitlige. Muhammed var väldigt religiös, och hyste avsky inför förfallet och avguderiet i det samhälle han levde i.

När Muhammad var 43 år gammal mottog han sin första uppenbarelse från Gud genom ängeln Gabriel.  Uppenbarelserna fortsatte under 23 års tid, och dessa uppenbarelser fick namnet Koranen .

När han började recitera denna Koran och predika sanningen som Gud hade uppenbarat för honom, fick han och en liten grupp av hans medföljare utstå misshandel och trakasserier under de icke- troendes våld. Trakasserierna blev så småningom så pass svåra att Gud år 622 gav dem order om att emigrera ut ur Mecka. Denna emigration från Mecka till staden Yathrib , cirka 260 mil norr om Mecka, blev startlinjen för den Muslimska kalenderns början.

Efter åtskilliga år, kunde Muhammed med sina medföljare återvända till Mecka igen, där de ursäktade sina fiender.
Innan Muhammeds död, då han var 63 år gammal, hade majoriteten av arabiska halvön hunnit övergå till Islam, och inom ett sekel efter hans död, hade Islam spridits så långt som från Spanien i väst till Kina i öst. En av anledningarna till denna hastiga och fridfulla spridning av Islam var äktheten och klarheten av dess lära. Islam kallar till att endast tro på en Gud, som enbart är värdig all form av dyrkan.

Profeten Muhammed var ett perfekt exempel på en ärlig, rättvis, benådande, ödmjuk, sanningsenlig, och modig människa. Även fast han bara var en människa, var han långt avlägsen från alla former av onda egenskaper och strävade uteslutande för Guds sak och för belöningen i det nästkommande livet. Utöver detta var han i alla sina handlingar och affärer, alltid medveten om och i fruktan för Gud.

Källa: A brief illustrated guide to understand Islam.

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010