logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Iman (Tros) pelare

Kategori: Trosprinciper
Publiserad: 23-07-2007

Som innefattar tron på:

1. Gud, Hans existens, Hans enhet i Sina namn och attribut, Hans enhet i dyrkan och åkallan, samt Hans egenrätt att lagstifta.

2. Hans änglar. Väsen skapade av ljus som endast lyder Guds befallningar.

3. Hans Böcker. Tora, Evangeliet, Davids psalmer och Qur’ânen som är den sista och bästa av dem.

4. Hans sändebud, varav den första var Noah och den sista var Muhammed, som är förseglaren av alla profeter och sändebud.

5. Den Yttersta dagen. Dagen av Återuppståndelse för människornas räkenskap i enlighet med deras handlingar, och deras passande ersättning – belöning eller straff.

6. Tron på al-Qadar (Gudomlig förutbestämmelse.) Allt som äger rum i världen av vare sig gott eller ont sker med Gudomlig förutbestämmelse - åtföljt av handlingar med vilka man vill uppnå sina mål; med belåtenhet för vadhelst som händer därefter av gott eller ont, sött eller beskt. Detta för att det inträffar med Guds vilja.


Källa: Islams och Imans pelare – Muhammed Djamil Zino

  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010