logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Varför förargas muslimer över några satiriska karikatyrer?

Kategori: Övrigt
Publiserad: 28-08-2007

Tål muslimer inte skämt? Vad skall detta betyda? Om andra religioner i världen kan godta kritik, varför kan då inte muslimer göra det?

Svar: Muslimer ser saker på ett unikt sätt och bär på entydiga värderingar i motsats till folk i väst. Åsikter, känslor och värderingar är formade utifrån deras tro på Islam, oavsett individuell bakgrund, hudfärg eller medborgarskap.  

Den islamiska tron grundas på en rationell och intellektuell slutsats som säger att det endast finns en Skapare som har skapat hela universum och allt däremellan. Denna Skapare – Allah sände profeter och sändebud med uppenbarelser från Honom för att klargöra för människan det primära syftet med deras liv, vilket är att tillbe sin Herre. Bland några av alla dessa profeter och sändebud var Adam, Noa, Abraham, Moses, Jesus och den sista av alla sändebud – Muhammed, må Guds frid och välsignelse vara över dem alla.

Skriften Muhammed steg för steg fick uppenbarat för sig kallas Koranen (ar. Al-Qur’ân) som betyder ”Det som reciteras”. Denna skrift är Guds sista uppenbarelse till mänskligheten och i den uppges att alla Muhammeds yttranden och handlingar ingår i Guds gudomliga uppenbarelser.

Profeten var således en helt vanlig människa, men även den siste av Guds utsända profeter och vars uttalanden och handlingar betraktas som heliga för muslimerna. Hans exempel på god karaktär är vad muslimer jämt och ständigt strävar efter att uppnå. 

I samhällen där man inte finner det ovanligt att föräldrar misshandlas och behandlas illa av sina egna barn, har vi inte stora förväntningar på att dessa människor skall förmå sig förstå varför muslimer reagerar när Guds siste Profet förolämpas och smädas.

Koranen påbjuder muslimer att inte höja rösten mot ens föräldrar. I själva verket säger versen: ”Säg inte ’uff’ till dem…” Det är till en sådan grad muslimer respekterar och högaktar sina föräldrar. Så när en muslim blir ålagd av Gud att älska Profeten Muhammed till en även högre grad än sina egna föräldrar, framstår en satirisk karikatyr föreställande honom inte bara som en förolämpning gentemot Profeten Muhammed, utan även en direkt förolämpning och attack mot Islam och hela den muslimska världen. Islam tillåter inte muslimerna att låta sig överse och acceptera sådan sjuk och nedsättande humor mot sin egen religion.

Icke-muslimer bör lära sig mer om Profeten Muhammed och Islams budskap innan de börjar försvara den felaktiga ”rättigheten” att förolämpa Islam under rökridån av uttrycksfriheten.

”Âlif, Lâm, Ra. [Detta är] en Bok som Vi uppenbarat för dig så att du kan leda mäskligheten ut ur mörkret [av otro] och in i ljuset [av tro] med deras Herres villja till den Allsmäktiges Väg, besittaren av all lovprisande.”
[Koranen: 14:1]


 

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010