logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Spreds Islam verkligen med svärdet?

Kategori: Missförstånd
Publiserad: 28-08-2007

Väldigt många icke- muslimer får, när de tänker på Islam, en bild framför sig på religiösa fanatiker ridandes på kameler med en sabel i ena handen och Koranen i den andra. Denna myt som blev väldigt vida spritt under korstågen i Europa är i allra högsta grad grundlös pga. framför allt det som Koranen säger: ”Det finns inget tvång i religionen.” Vidare förklarar Islam att en muslims tro måste vara ren och uppriktig och kan således aldrig under några omständigheter påtvingas någon.

I boken ”Islam vid Korsvägen ” skriven av historikern De Lacy O’Leary nämnde han i ett försök att avslöja myten kring att Islam spreds med svärdet: ”Historien klarlägger dock att legenden om fanatiska muslimer som i sina erövringar sveper över världen med Islam i svärdspetsen, är en av de mest absurda myterna som accepterats av historiker.”

Man bör också veta att muslimer hade makten över Spanien i det närmaste 800 år. Under den tiden fram tills de slutligen tvingades ut ur landet, var icke- muslimerna i landet vid liv och trivdes. Dessutom har såväl judar som kristna levt och hållit sig till goda i den muslimska delen av mellanöstern i flera sekel. Länder som exempelvis Egypten, Marocko, Palestina, Libanon, Syrien och Jordanien har samtliga judiska och/eller kristna invånare bebodda i sina länder.

Om islam lärde människan att få välja mellan att antingen anta Islam eller bli dödad, hur överlevde i så fall alla dessa icke- muslimer för så lång tid inom det muslimska imperiet? Om man i tillägg tar i betraktande det få antalet muslimer som till en början spred Islam från Spanien i väst till Kina I öst, måste man ju inse att de var allt för få för att kunna påtvinga folket att övergå till Islam mot deras vilja. Dessutom hade den stora muslimska civilisationen och imperium en enorm makt, vars invånare var stolta över att vara delaktiga i.

Spridningen av Islam står i motsats till hur de kristna anhängarna gick tillväga, vilka sedan Kejsaren Konstantinopels tid fritt tog svärdet tillhanda och ofta med bibliska verser som grund till sin frammarsch. Detta är i synnerhet fallet när det gäller koloniseringen av Sydamerika och Afrika där infödingarna systematiskt utplånades eller tvingades konvertera. Ett intressant scenario i historien är också mongolernas invasion över stora delar av det muslimska Europa, vilka istället för att utplåna det, upptog och anammade det.

Detta är en unik händelse i historien – erövrarna upptar de erövrades religion! Eftersom de var segrarna, kunde de omöjligt blivit tvingade till att bli muslimer!
Fråga någon bland de idag 1 miljard muslimerna runtom i världen om de blev påtvingade till Islam eller inte. Världens folkrikaste muslimska land i dag är Indonesien och det har aldrig i historien utkämpats något krig där. Så var fanns sabeln? Hur kunde någon tvingas till att vara trogen en andligt belönande och fordrande religion som Islam?

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010