logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Vad säger Islam om terrorism?

Kategori: Missförstånd
Publiserad: 28-08-2007

Islam är en benådande religion som inte tillåter terrorism.  Gud säger i den ärofulla Koranen:

”Gud förbjuder er inte från att visa vänlighet mot och bemöta rättvist de som inte bekämpar er religion och inte driver ut er från era hem. Gud är älskande mot de rättvisa.”

Profeten Muhammed förbjöd soldater från att döda kvinnor och barn , och rådde dem på följande vis:

”... bedra inte, överdriv inte och döda inte nyfödda barn.    

Och han sade också:

”Den som än dödar en person som är i pakt med muslimerna får ej känna lukten av paradisets dofter, även fast dess dofter är bestående så länge som i fyrtio år.”
Profeten Muhammed förbjöd även bestraffningar med eld. 
Vid ett tillfälle rankade han upp mord som andra plats av alla stora synder , och varnade också att, ”de första människorna som kommer att dömas på Domedagen är de som varit orsak till blodsutgjutelse.”

Muslimer uppmanas även att behandla djur väl och är förbjudna från att vålla de skada. Profeten Muhammad sade:

”En kvinna bestraffades pga. att hon hade låst in en katt till dess att den avled, och följden av detta var att hon dömdes till helvetet. Under tiden hon låste in den, gav hon katten varken mat eller dryck, och hon befriade den aldrig för att den på så vis kunde gå och äta från jordens insekter.”
Han nämnde också att en man gav en törstig hund någonting att dricka, och på grund av detta förlät Gud hans synder. Profeten tillfrågades:
“Oh Guds sändebud, belönas vi för vänligt bemötande av djur?”
Han sade: ”Belöning föreligger för vänlighet gentemot samtliga levande djur och människor.” 
Muslimer är i tillägg beordrade att vid slakt eller dödande av djur , utföra avlivningen så att djuret upplever så lite rädsla och lidande som möjligt. Profeten Muhammed sade:

 “När ni slaktar ett djur, skall det ske på bästa möjliga sätt. Kniven skall vara vässad för att på så vis minska djurets lidande.” 

I ljuset av detta samt andra islamiska texter, är det förbjudet att ingjuta terror i försvarslösa civilas hjärtan, förgöra byggnader och egendomar, bomba och stympa oskyldiga män och kvinnor och barn.
Allt detta betraktas som avskyvärda handlingar i Islam. Muslimer följer en fridfull, barmhärtig och förlåtande religion, och den övervägande majoriteten av muslimerna har inget samröre med de våldsamma företeelser som vissa har förknippat med Islam och muslimer. Om en individuell muslim skulle begå en terroristhandling, är denna person skyldig till överträdelse mot Islams lagar.


Källa: A brief illustrated guide to understand Islam.

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010