logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Är pilgrimsfärden en hednisk ritual?

Kategori: Missförstånd
Publiserad: 09-06-2008

Bland icke-muslimer finns det de som tror eller fått för sig att pilgrimsfärden till Ka’bah i Mecka i själva verket är en hednisk ritual som i förislamisk tid praktiserades av de arabiska avgudadyrkarna och som sedan anammades av Islam.

Detta antagande förstärks ytterligare med faktumet att Ka'bah tidigare fungerade som ett tempel för mer än trehundrasextio olika gudar. Oavsett vilket är dessa rena antaganden, som strider mot faktumen. För det var aldrig avgudadyrkarna i Mecka som byggde upp Ka’bah, utan det var Profeten Abraham (Må Guds frid vare över honom), som [byggde den,] påbörjade och etablerade pilgrimsfärden till denna heliga plats för årtusenden sedan. Gud säger:

”Vi visade Abraham platsen för denna Helgedom [och sade:] – Sätt ingenting vid min sida! Och rena denna Helgedom för alla som skall vandra runt den och som skall resa sig [till bön] och böja rygg och knän och falla ned på sina ansikten!”
[Koranen: 22:26]

Det var tvärtom dessa vilseledda avgudadyrkare, härstammade från Abraham och Ismael som genom tiderna hade befläckat Guds heliga Ka'bah till ett minnestempel. Det var de här vildvuxna avgudadyrkarna som besmittade hedendom över Islams rena pilgrimsfärd som deras förfader Abraham, en av Guds mest framstående tjänare, fick nedsänt till sig.

Till Profeten Muhammed hör all heder, förseglaren av alla profeter och sändebud och den sista av Abrahams profetiska avkomma. Det var han som var den första att frigöra den Heliga Ka'bah från hedniska avgudar. Och det var igen honom som återställde den grundläggande pilgrimsfärden till dess rena ursprung.

Faktum är att det är muslimerna som är de sanna följarna till Profeten Muhammeds stamfader Abraham, för vilka vallfärden till Mecka är ett utmärkande arv såväl som en viktig ingrediens i religionen. Hur olika är inte dessa fakta från icke-muslimernas antaganden?


Källa: www.islamweb.net

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010