logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

De falska religionernas budskap.

Kategori: Övrigt
Publiserad: 23-07-2007

I denna värld finns det idag oerhört många sekter, kulter, religioner, filosofier, och rörelser, som alla hävdar sig vara på den rätta vägen eller på Guds enda sanna väg. Hur kan man avgöra vilken av alla dessa som är den rätta eller om samtliga i själva verket är rätt? Ett av sätten man kan ta reda på detta är genom att rensa bort alla ytliga olikheter i de olika lärorna bland alla dessa hävdanden om att vara den yttersta sanningen, och istället söker identifiera centralfiguren för dyrkan till vilken de direkt eller indirekt kallar till. Falska religioner har alla ett grundläggande förekommande begrepp vad gäller Gud: Antingen påstår de att alla människor är gudar eller att vissa människor har varit Gud, eller att naturen är Gud, eller att Gud är ett av människans egna påfund. Alltså kan man således framlägga att det grundläggande budskapet för alla falska religioner är att Gud kan dyrkas i form av Hans skapelse.

Osanna religioner bjuder in människan till att dyrka skapelsen eller någon aspekt av Gud. T ex. Profeten Jesus manade sina följeslagare att dyrka Gud, men de som idag påstår sig vara Jesus följeslagare kallar till att, och påstår att han (Jesus) var/är Gud. Buddha var en reformist som presenterade ett antal mänskliga principer för Indiens religion. Han påstod sig inte vara Gud, och han manade heller inte sina följare att dyrka honom. Men trots det har de flesta buddhisterna utanför Indien tagit honom som en gud och faller ned på ansiktet inför statyer föreställande honom.
Om man använder sig av denna princip (liksom ovan), då man identifierar föremål som tillbes, kan man utan större bekymmer upptäcka falska religioner och dess konstladda ursprung. Såsom Gud säger i Koranen:

“Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är inget annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era förfäder; Gud har inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Gud; Han befaller av er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta].”
[Koranen, 12:40]

Argumentet kan uppstå att varje religion lär ut bra saker, så vad spelar det för roll vilken av de man följer? Och svaret på detta är att alla falska religioner lär ut den största formen av ondska, vilket är dyrkan till skapelsen. Dyrkan till skapelsen är den största synden människan kan begå, därför att det strider mot självaste syftet med hennes existens. Människan skapades för att dyrka Gud ensam, såsom Gud klart och tydligt säger i Koranen:

“Jag har endast skapat djinnerna och människan för att de skall dyrka Mig.”
[Koranen, 51:56]

Följaktligen är dyrkan till skapelsen, vilken är grunden till avguderi den enda oförlåtliga synden. Den som dör i ett tillstånd av avgudadyrkan, har med det avgjort sitt öde i det nästkommande livet. Detta är ingen åsikt, utan ett uppenbarat faktum som Gud har meddelat i Sin sista uppenbarelse som sänts till människan:

”Sannerligen förlåter inte Allah att gudar sätts upp vid Hans sida, men Han förlåter utöver detta [synder] till vem Han än önskar.”
[Koranen, 4:48, 116]

Källa: The true religion of God – Bilal Philips.

  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010