logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Resan till det nästkommande livet – livet i graven (del 2 av 8)

Kategori: Trosprinciper
Publiserad: 28-08-2007

Vi skall nu göra en kort inblick på själens resa efter döden. Det som följer är verkligen förbluffande beskrivningar, desto mera förbluffande är det just för att det är sanning och något som vi alla kommer att stå inför.
De omfattande kunskaperna och detaljrikedomen kring denna verklighet, är i sig ett uppenbart tecken på att Muhammed i sanning var Guds sista budbärare sänd till mänskligheten. Uppenbarelsen som han mottog från Gud om beskrivningen av nästa liv, som han sedan förkunnade för oss, är tydlig såväl som omfattande. Vår inblick i denna kunskap tar sin början vid en kort beskrivning på resan av den troendes själ från tidpunkten hon dör fram till sin slutliga viloplats i Paradiset.
   När den troende är på väg att gå bort från denna värld, kommer änglar med ljusa ansikten ned från himlen och säger:

”Oh du fridfulla själ, kom ut till Guds tillgivenhet och behag.”1

En troende kommer att se fram emot att få träffa sin Skapare. Detta är vad Profeten Muhammed (Må Guds frid och välsignelse vara med honom) har förklarat:

”… när den troendes tidpunkt för att dö annalkas, mottar han den goda nyheten om Guds välbehag och välsignelse över honom. Vid denna tidpunkt finns det sålunda inget mer kärt för honom än det som väntar honom. Därför älskar han att få träffa Gud, och Gud älskar att få träffa honom.”2

Själen förs då fridfullt ut ur kroppen, liksom en framstigande vattendroppe i ett vattenskin, följt av änglar som tar emot den – en efter en. 
Dödsängeln tar försiktigt ut själen sägande:

”… Räds inte och sörj inte, utan ta emot det glada budskapet om ett paradis som utlovats dig. Vi var dina bundsförvanter i detta världsliga liv och [förblir det] även i det kommande och däri skall du få precis allt din själ åtrår och vad du än frågar efter – som en gästfrihet från den Förlåtande och Barmhärtige.”3
[Koranen: 41:30-32.]

När själen väl tagits ut ur kroppen lindar änglarna in den i ett tyg med doften av finaste mysk. Själen skickas sedan upp mot himlarna och när himlarnas portar öppnar sig för själen, välkomnar änglarna den med följande ord:

”En god själ har kommit från Jorden så må Guds välsignelse vara över dig och kroppen som du vistades i.”

... och välkomnar den med de finaste namnen den fick i detta liv. Gud befaller sedan att hans bok av handlingar skall nedtecknas, för att sedan låta själen skickas tillbaka till Jorden.
Själen kvarblir därefter i ett övergångsstadium i graven, där hon/han väntar på Domedagen. Sedan framträder två fruktansvärda och olycksbådande änglar vid namn Munkar och Nakîr som börjar ställa själen frågor om dess religion, Gud och Profet. Den troende själen sätter sig då upprätt i sin grav, och Gud ger den styrkan att besvara frågorna med tro och visshet i fullaste mått. 

Munkar och Nakîr: “Vad är din religion?”

Den troende själen: ”Min religion är Islam.”

Munkar och Nakîr: “Vem är din Herre?”

Den troende själen: ”Min Herre är Gud.”

Munkar och Nakîr: “Vem är din Profet?”

Den troende själen: ”Min Profet är Muhammed.”

Munkar och Nakîr: “Hur kom du till insikt om dessa saker?”

Den troende själen: ”Jag läste Guds Bok (dvs. Koranen) – och trodde på den.”

När själen har genomfört testet hörs en röst från himlarna som ropar:

”Min slav har talat sanning, ge honom inredningar från Paradiset och klä honom med kläder från Paradiset, och öppna för honom en port till Paradiset. ”

Den troendes grav vidgas ut och blir rymligare och fylls med ljus. Platsen i helvetet där han kunde ha hamnat om han vore syndare, uppenbaras för honom, varvid den stängs och hans boplats i Paradiset uppenbaras för honom varje morgon och kväll. Detta kommer att fylla honom med lycka och glädje, och få honom att upprepande fråga; ’När kommer Timmen (dvs. Domedagen) att inträffa, när kommer timmen att inträffa? Tills han ombeds att lugna ned sig.’   


Fortsättning av serien i del 3…
________________________________________

1. Hâkim och andra.
2. Sahîh Al-Bukhârî.
3. Dvs. Gud.

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010