logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Paradiset – de troendes boning (del 4 av 8)

Kategori: Trosprinciper
Publiserad: 28-08-2007

Den troende eskorteras fram till de åtta ståtliga portarna till Paradiset, varvid han mottar änglarnas gladeliga mottagande och gratuleras för sin trygga ankomst och sin räddning från Helvetets eld.

”De som fruktade sin Herre skall föras gruppvis fram till Paradiset, och när de anländer till dess öppna portar, säger dess portvakter, ’Fred vare med er som har blivit renade. Stig in i den (Lustgården) – en evig vistelse.’ ”
[Koranen: 39:73.]

 “[Det kommer att sägas till de rättfärdiga]: ‘Oh ni som nu befinner er i fullkomlig vila och tillfredställelse! Återvänd till er Herre förnöjda, och förnöjd är likaledes Han.’ Träd in nu mina ärade slavar. Träd in i Mitt Paradis!”
[Koranen: 89:27-30.]

De mest framgångsrika bland muslimerna kommer att inträda Paradiset först. De mest rättfärdiga bland dem kommer att stiga upp till de högsta nivåerna.1

”Den som kommer till Gud och tror [på Hans Herravälde och ensamrätt att dyrkas] och har handlat rättskaffens; för honom väntar sannerligen höga nivåer [i det kommande livet].”
[Koranen: 20:75.]

”Och den förnämsta [i tron] kommer att vara förnämast [i det kommande livet]. Det är dessa som får en plats i Lustarnas Gård, nära Gud. De kommer att inträda med en rad upplysta ansikten.”
[Koranen: 56:10]

Koranens illustrationer av Paradiset ger oss en vision över hur fantasiskt det är. En evig viloplats med allt vad våra lustar längtar efter, som förför alla våra sinnen – ett Paradis som förser oss med allt vi någonsin kommer vilja ha, och mer därtill.
Gud beskriver Paradiset som en plats vars jord är skapad av det finaste myskpulvret2, och mull av saffran3, tegel av guld och silver, och stenar i form av pärlor och rubiner. Under paradisets gårdar rinner floder av skimrande vatten, söt mjölk, och kristallisk honung, och icke- berusande vin. Tälten på dess stränder består av ihåliga pärlor4.  Paradiset i sin helhet är fylld med glittrande ljus, ljuvligt doftande plantor och goda dofter som man känner lukten av fjärran ifrån5.
Däri väntar ståtliga palats och slott, vinrankor, dadelpalmer, granatäppleträd6 , lotus och akacieträd, vars trädstam består av guld7.  Mogna frukter av alla dess slag: Bär, citrusfrukt, stenfrukter, vindruvor, meloner – alla sorters frukt, tropiska och exotiska, vadhelst en troende person någonsin kan önska!

“Och i det (Paradiset) finns allt som en själ kan önska och finna nöje i.”
[Koranen: 43:71.] 

Samtliga troende (män som kvinnor) kommer till sitt nöje ha en gemål – vacker till utseendet, Gudsfruktig och ren med helt förträffligt vacker klädsel. Och mycket mer väntar i en evig värld med outtömlig glädje.  

“Och ingen själ känner till det som för dem är en fördold njutning för ögat (dvs. tillfredställelse) som lön för vad de brukade göra [i detta liv].”
[Koranen: 32:17]

Paradiset har utöver fysiska, påtagliga njutningar även för sina invånare ett tillstånd av känslomässig och psykisk lycksalighet, såsom Profeten sade:

”Den som än inträder Paradiset kommer att välsignas med ett liv av välbehag. Hon kommer aldrig känna sig olycklig, hennes kläder slits aldrig ut och hennes avkomma kommer aldrig att dö. Folket kommer att höra ett Gudomligt kall: ’Jag ger er evig hälsa utan sjukdom, ni skall leva utan att dö, ni skall vara unga och aldrig åldras och ni kommer glädjas och aldrig känna er olyckliga.’ ”8

I slutändan finns det dock endast en sak som toppar all fröjd för ögat, vilket är blotta åsynen av Guds Ståtliga Ansikte. För den troende är den välsignade åskådan av Självaste Skaparen – den högsta vinsten.

”[Någras] ansikten kommer på denna Dag belysas, vid åsynen av deras Herre.”
[Koranen: 75:22-23]

Detta är Paradiset – den eviga boningen och slutliga hemvisten för den rättfärdigt troende. Må Gud den Högste låta oss vara värdiga det.  
 
________________________________________
1. Sahih-ul-Jâmi’î.
2. Sahîh Muslim.
3. Mishkât.
4. Sahîh Al-Bukhârî.
5. Sahîh Jâmi’î
6. Koranen: 56:27-32.
7. Sahîh Jâmi’î
8. Sahîh Muslim.

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010