logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Den icke- troende och straffet i Helvetet (del 7 av 8)

Kategori: Trosprinciper
Publiserad: 28-08-2007

Helvetet kommer att ta emot de otrogna med skrän och vrede:

”… och i beredskap för de som förnekade Timmen, väntar en stark låga. När den (dvs. Helvetet) ser dem från avstånd, kan de höra dess vrede och vrål.”
[Koranen: 25:11-12.]

När de närmar sig Helvetet, ser de framför sig bojorna de kommer att bära och deras framtida öde som bränsle:

”Vi har förvisso förberett kedjor, bojor och en flammande eld.”
[Koranen: 76:4.]

“I sanning finns med Oss bojor i beredning och Eld.”
[Koranen: 73:12.]

På Guds befallning kommer änglar finnas beredda att kedja fast de icke- troende vid halsen med bojor:

”Fånga honom och kedja honom.”
[Koranen: 69:30.]

”… och vi skall kedja fast de otrogna vid deras halsar.”
[34:33.]

”… fastbundna i kedjor vars längd är 70 kubikmeter.”
[Koranen: 69:32]

För att sedan dras iväg:

”När järnkragen förses kring deras halsar och med kedjor de släpas.”

På vägen, släpande fram till Helvetet hör de dess vrede – nedbundna och kedjade som de är.

”Och för de som förnekade deras Herre, väntas ett straff – Helvetet – vilket eländigt slut. När de kastas i den, hör de från den ett förfärlig andedrag då den kokar upp och nästan spricker av ilska.”
[Koranen: 67: 6-8.]

Framdrivna från samlingsplatsen, nakna och hungriga, kommer de att tigga efter vatten från Paradisets folk.

”Och Eldens folk kommer att ropa på Paradisets folk [med orden], ’Häll över oss lite av ert vatten, eller vadhelst Gud har givit er.’ De kommer att svara, ’Sannerligen har Gud förbjudit dem båda för de otrogna.’”
[Koranen: 7:50.]

Samtidigt kommer de troende i Paradiset få ett hederligt mottagande och bli omhändertagna och bli serverade med utsökta maträtter, medan de icke- troende i Helvetet får äta Zaqqûm:

”Sedan skall ni, vilseledda och förnekande, äta från Zaqqûm- träden och fylla era magar med det.”
[56: 51-53.]

I detta träd – Zaqqûm vars rötter sträcker sig till Helvetets botten och vars grenar sträcker sig till de andra nivåerna, finns det för dem ”ätbara” frukter som liknar djävlars huvuden.

”Vilken är bättre och mest gästvänlig – Paradiset eller trädet Zaqqûm?Vi har framtagit det som en tortyr för syndarna. Det är i sanning ett träd vars rötter framträder från Helvetets botten, och vars utväxta frukter liknar Djävlars huvuden. Och sannerligen kommer de att äta och fylla sina magar med dem.”
[Koranen: 37: 36-37.]

Syndarna kommer i tillägg även förses med andra sorters motbjudande förtäring. Bland dessa finns det föda som sätter sig i halsen1 och några som liknar torra, taggiga buskar.2

”… inte heller någon föda, förutom [vidrig] utsöndring från såren av helvetets folk, och ingen kommer att äta av det, utom överträdarna.”
[Koranen: 69: 36-37.]

Med denna svårätna förtäring blir den bestraffade alltmer törstig och börjar fråga efter dryck att skölja ner det med, varvid en extremt kall mixtur av var, blod, svett och utsöndringar av sår3 tilldelas honom såväl som kokande vatten som klyver hans innanmäten.

”… och han tilldelas kokhet vatten som kommer klyva hans innanmäten.”
[Koranen: 47:15.]
Kläderna helvetets folk kommer att bära är tillverkade av eld och koda.

”… men förnekarna kommer att få tillverkat för sig kläder av eld.”
[Koranen: 22:19.]

Deras sandaler, säng och sänghimmel kommer likaså att vara gjorda av eld4; ett straff som omger hela kroppen – från topp till tå.

”Häll sedan det bittra straffet av skållande hett vatten över hans huvud.”
[Koranen: 44:48.]

”Den Dagen då straffet drar över dem från ovan och under deras fötter, och det sägs, ’Smaka på dina egna handlingar.’”
[Koranen: 29:55.]

Straffet i Helvetet varierar utifrån människors tro och synder i olika nivåer och grader.

”Nej, [han misstar sig] Han kommer att kastas i Hutamah. Och vad kan låta gid förstå vad Hutamah betyder? [Det är] Guds Eld, som skall blossa upp och tränga in i [syndarnas] hjärtan; och sluta sig omkring dem i ändlösa kollonader av eld.”
[Koranen: 104: 5-9.]

Varje gång deras hud brunnit bort, blir den utbytt med ny hud:

”Sannerligen kommer Vi driva fram de som förnekade våra verser, till en Eld. Varje gång deras hud brinner bort, ersätter Vi det med ny hud, för att de [till fullo] skall smaka på straffet. Sannerligen är Gud den evigt Upphöjde, Mäktig och Vis.”
[Koranen: 4:56.]

Det som tynger helvetets folk ännu mer är faktumet att deras straff bara tilltar.

”Smaka nu [straffet] och Vi kommer aldrig att stärka [något för] er, annat än i bestraffning.”

När det kommer till den psykologiska effekten av detta straff, så är den oerhörd. Straffet är så hårt att den bestraffade, skrikande begär om att få detta straff mångdubblat över dem som vilseledde honom:

”De kommer att säga, Vår Herre! ’Låt eldens straff dubblas över den som förde oss till detta.’”
[Koranen: 38:61.]

De tappra kommer att försöka ta sig ut, men:

”… för dessa finns spikklubbor i beredskap. Varje gång de i ångest försöker rymma, förs de tillbaka till den, och [den kommer att säga], ’Smaka straffet av den flammande Elden.’ ”
[Koranen: 22:21-22.]

Efter otaliga misslyckanden ber de Iblîs om hjälp, människans svurne fiende – självaste Satan.

”Och Satan kommer efter att fallet blivit avgjort säga, ’Sannerligen, var det Gud lovade er ett verkligt löfte. Och jag lovade dig, men bedrog dig.’ Å andra sidan hade jag ingen auktoritet över dig annat än att jag påbjöd dig, och du svarade mitt kall. Så klandra inte mig; utan endast dig själv. Jag kan inte tillkallas för ert stöd. Och sannerligen gör jag mig fri från den tillskrivning ni i forna dagar gav mig bredvid Gud. För syndarna väntar förvisso ett smärtsamt straff.”
[Koranen: 14:22.]

För att sedan ge upp hoppet på Satan och vända sig till änglarna som vaktar Helvetet med vädjan om lindrat straff, om det så bara vore för en dag:

”Och helvetets invånare kommer att fråga Helvetets väktare, ’Be er Herre om att lätta på straffet, om så bara för en dag.’”
[Koranen: 40:49.]

Och i väntan på svar från Gud, vars längd endast Han känner till, återvänder änglarna och frågar dem:

”’Kom ingen budbärare till er med tydliga bevis?’ Deras svar kommer att vara, ’Jo, [det är sant]’. De (änglarna) skall svara, ’Be då [Gud själva]! Men i förnekarnas bön ligger ingenting annat än självbedrägeri.’”
[Koranen: 40:50.]

Nu när de tappat all hopp om minskning i straff, hoppas de på och söker sig till döden. Den här gången vänder de sig till och vädjar om döden inför Helvetets huvudväktare, ängeln Mâlik:

”Och de skall ropa, ’O Mâlik, låt din Herre utplåna oss!...’”
[Koranen: 43:77.]

Och efter fyrtio år svarar Mâlik:

”… Nej! här skall ni förbli.”
[Koranen: 43:77]

Allra sist tar de sin flykt till den som de vägrade vända sig till i Världen, i hopp om en allra sista chans:

”De skall svara, ’Vår Herre! Vår ondska besegrade oss och vi gick vilse. Herre! Befria oss [från detta straff] och om vi återgår i synd hör vi sannerligen till de orättfärdiga.’”
[Koranen: 23:106-107.]

Och Guds svar till dem blir:

”Förbli däri förnedrade, och tala inte till Mig!”
[Koranen: 23:108.]

Smärtan följt av detta från Gud framförda svar kommer att vara svårare än deras olidliga tortyr. Ty, nu vet den icke- troende att hans straff aldrig någonsin kommer att upphöra och att hans uteblivande från Paradiset är evigt och oåterkalleligt:

”Sannerligen kommer Gud aldrig att förlåta de som förnekade och begick synder, inte heller kommer Han att vägleda honom på någon väg, förutom den som leder till Helvetet – ett förevigat straff. Detta är något enkelt för Gud.”
[Koranen: 4: 168-169.]

Trots all denna tortyr och smärta kommer den största försakelse och sorg för den icke¬- troende vara den själsliga, ty Guds anlete kommer för alltid att vara dold och utom synhåll för Helvetets invånare:

    ”Nej! Den Dagen kommer de (förnekarna) vara avskild från deras Herre.”
[Koranen: 83:15.]

Precis som de i det världsliga livet vägrade se fram emot att se Gud, kommer de vara separerade från Gud i det kommande, medan de troende skall hånskratta åt dem.

”Idag skall de troende skratta åt de icke- troende, med iakttagelse på utsmyckade säten. Har då inte de troende blivit belönade för sina handlingar denna dag för vad de lade fram?”
[Koranen: 83:34-36.]

När sedan döden kommer till dem i form av en get, som sedan slaktas framför deras ögon, blir deras förtvivlan och sorg bottenlöst. För nu vet de med all säkerhet att alla undanflykter blivit avskurna och att deras straff aldrig kommer att sina:

”Och varna de [O Muhammed] för Ångerns Dag, då Domen faller. Och trots detta går de obekymrade vidare i förnekelse.”

________________________________________
1. Koranen: 72: 13.
2. Koranen: 88: 6-77.
3. Koranen: 78: 24-25.
4. Koranen: 7:41.

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010