logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Resan till det nästkommande livet – slutsats (del 8 av 8)

Kategori: Trosprinciper
Publiserad: 28-08-2007

Muhammed bin ’Abdullah – Islams Profet (632 e. kr) återberättade:

”Denna värld är ett fängelse för den troende och ett paradis för den icke- troende. Medan nästa liv kommer att vara ett fängelse för den icke- troende, men för den troende ett Paradis.”

Under Islams tidigare period fanns det en gång en fattig kristen som träffade på en muslimsk stor lärd, som just vid det tillfället var ridande på en mycket vacker häst och var beklädd i granna kläder. Den kristna citerade för denna välbärgade muslim ovannämnda Hadîth och sade:

”Ändå står jag här framför dig som icke- muslim, fattig och utblottad för världen, medan du som muslim är rik och välmående.”

Den lärda mannen svarade:

”Det må vara så, men om du kände till verkligheten i vad som kan komma hända dig [av evigt straff] i nästkommande liv, skulle du i ditt nuvarande tillstånd anse dig vara i ett Paradis i jämförelse. Och om du kände till verkligheten i vad som kan komma hända mig [av evig lycka] i nästkommande liv skulle du anse mig nu vara fängslad i jämförelse.”

 Därför är det med Guds nåd och rättvisa som Han har låtit skapa Paradiset och Helvetet. Med kunskap om Helvetet avvärjas människan från synd och överträdelse, medan kunskap om Paradiset manar henne till gott och lydnad. Dem som förnekar sin Herre, och begår onda handlingar och är obotfärdig skall få inträda Helvetet, en verklig plats med verklig smärta och lidande. Medan å andra sidan dem som lyder sin Herre och gör goda handlingar skall få inträda en plats med obegriplig skönhet och perfektion som utgör hennes eviga Paradis.
 
När Gud tilltalar människan i Koranen, gör Han det med hänsyn till själens nyckfullhet. Paradisets njutningar är alla verkliga och påtagliga och människan kan med jordens liknelser till Paradiset börja uppskatta hur lockande det är med perfekt och oändligt framtagna maträtter, utföranden och boenden i Paradiset, just för att hon i detta liv är medveten om hur välsmakande och tillfredställande detta är i vår nuvarande verklighet.   

”Förskönat för människan är kärleken till sakerna de eftertraktar: Kvinnors kärlek, barn, skatter av guld och silver, hästar av ädel ras, boskap och välskötta landskap. Allt detta hör till de glädjeämnen som står till buds i denna värld, men återkomsten till Gud är det högsta goda.”
[Koranen: 3:14.]

På samma sätt kan människan komma underfund med hur plågsam och skräckinjagande Helvetets eld kan se ut, just för att hon känner till hur illa det är att bränna sig i denna värld. Så resan efter döden, som så noggrant beskrivits av Gud och Hans Profet Muhammed, bör och måste utgöra en drivkraft för vad hela mänskligheten igenkänner som sitt enda och ädla syfte i denna värld, nämligen – fullkomlig underkastelse och tjänstgöring för sin Herre:

”De beordrades endast att dyrka Gud, och endast Honom, med ren och uppriktig tro, och detta är den rätta religionen.”
[Koranen: 98:5.]

Men vad gäller de mångfaldiga bland mänskligheten som genom tiderna försummat sin moraliska plikt gentemot sin Herre och medmänniskorna i stort, glöm då inte att:

”Varje själ skall få smaka på döden, och du kommer på Domens Dag få din lön i fullaste mått. ”
[Koranen: 3:185.]

________________________________________

 

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010