logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Koranen – Allahs slutgiltiga uppenbarelse

Kategori: Koranen
Publiserad: 20-04-2010

 

Koranen – Allahs slutgiltiga uppenbarelse

 

Koranen[1] är den enda gudomliga skrift som vi har kvar i världen som är helt intakt fram till idag. Det Allahs yttersta och sista budskap till mänskligheten och den primära Islamisk doktrin. Den innehåller information och lagstiftning som täcker alla områden i en människas liv.

 

Det finns bara en version av Koranen, och till skillnad från tidigare skrifter, är det arabiska originalet oförändrat. Inledningsvis memorerades de uppenbarade orden av ett större antal av dem som direkt hörde dem från profeten. Dessutom antecknades uppenbarelsen i sin helhet av flera skriftlärde under hans livstid, med verserna organiserade på det sätt som han för han förordnat. Inom ett år efter Profetens död, samlades de skriftliga delarna och kontrollerades noggrant mot vad som hade memorerats av hans följeslagare. Endast det som hade bekräftats och bevittnats godkändes. De kontrollerade dokumenten bands sedan samman, och från denna volym skrevs sedan en standard kopia in, denna blev sedan åter kontrollerad, godkänd, reproducerad och distribuerad - alla inom mindre än 25 år efter Profetens bortgång. Koranen har kopierats, tryckts, lästs, deklamerats och memorerats av miljontals muslimer världen över ända fram tills idag. Lärda har bekräftat att inte den minsta förändring av dess innehåll har inträffat under generationsövergångarna.

 

Koranen förklarar att detta universum inte har bildats av en slump och inte heller är den lämnad åt slumpen. Gud skapade det för ett syfte och försatte den med fysikaliska lagar för en bestämd tidsperiod. Människan skapades också för ett ändamål - att tjäna Gud på jorden och leva i enlighet med Hans lag, vilket innebär att upprätta rättvisa och förverkligandet av praktiska lösningar på mänskliga problem. Koranen fördömer inte någon religion direkt, utan den erkänner de goda gärningarna av tidigare religiösa samfund, men felar dem för att ha frångått läran av sina profeter. Den uppmanar alla religiösa människor att söka efter sanningen, att rena sin tro, att lyda sin Skapare och att upprätta rättfärdigt beteende. Den förkunnar att det finns en definitiv konsekvens för varje handling, gott och ont, och att det finns ett bättre liv som efterföljer detta, då fullständig rättvisa kommer att realiseras för varje människa. Ja i själva verket för varje varelse som någonsin funnits.

 

Koranen är i grunden en bok av vägledning, men den innehåller även några fantastiska vetenskapliga fakta. De är fantastiska p g a att trots att de uppenbarades för Profeten Muhammed för över 14 århundraden sedan, kunde de inte riktigt begripas  av människor förrän forskare på senare tid "upptäckte" dem. Förutom religiös och moralisk vägledning innehåller den många verser som talar om universum, dess komponenter och fenomen - jorden, solen, månen och stjärnor samt berg, vind, floder och hav, växter och djur, den successiva utvecklingen av den mänskliga varelsen etc. Den tilltalar vår logik och följer tydliga resonemang och citerar bevis från skapelsen, från historien och från den mänskliga själen att inte bara upprätta tron på Guds existens, utan också hans unika och absoluta perfektion.

 [1] Som bokstavligen betyder ”Recitation” eller ”Läsning”.

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010